Jiu Jitsu

I corsi di Jiu Jitsu sono tenuti dall'Allenatore Riccardo Carancini